top of page
White Structure

Xubinnimada

White Structure
Xirmada xubinnimada waxaa ka mid ah:

Aagga Jimicsiga
Aagga barkadda dabaasha
Socodka / Socodka Socodka
Maxkamadaha Racquetball
Jimicsiga
Hanuuninta Weightroom
Dabaqa iyo Biyaha Cirka

Xubinnimada Sanadlaha ah

MEMBERSHIP TYPE

ANNUAL 
 
Paid in full

Middle/High School

College

Single Membership

Couple Membership

Family Membership

Young at Heart Single

Young at Heart Couple

$200.00

$378.00

$432.00

$540.00

$648.00

$378.00

$486.00

MONTHLY RATE   $30 Activation Fee

$20.00

$35.00

$40.00

$50.00

$60.00

$35.00

$45.00

Lamaane
=
xaas / ku tiirsane

Qoyska
=

3+
xaas / ku tiirsane

Xubinnimada Dugsiga Dhexe / Sare

MEMBERSHIP TYPE

NOOCA XUBNIMADA        LAGU BIXIYAY

3 bilood Arday aan BASD ahayn $ 75.00

3 bilood BASD Arday $ 40.00

9 bilood Arday aan BASD ahayn $ 150.00

9 bilood BASD Arday $ 80.00

                                       

PAID IN FULL

$40.00

$80.00

bottom of page