top of page

Biyaha

Waxaan bixinaa:

* Casharada dabaasha ee dhallaanka ilaa dadka waaweyn

* Shahaadooyinka Badbaadinta Badbaadada Laanqayrta Cas.

* Naadiga Dabaasha

* Biyaha Cirka

 

HOOS EEG!

Water Aerobics

Monday - Friday 6:30-7:30am

Aqua Jogging

Tuesday & Thursday 5:30-6:30pm

summer Swim Lessons
Call or stop in to sign up today!

June 19th - June 29th

Monday through Thursday

(8 Classes/30 Minutes Each)

LEVEL 1 3:30 – 4:00 p.m.

LEVEL 2 4:00 - 4:30 p.m.

LEVEL 3 4:30 – 5:00 p.m.

LEVEL 1 5:00 – 5:30 p.m.

July 10th- July 20th

Monday Through Thursday

 (8 Classes/30 Minutes Each)

LEVEL 1 3:30 – 4:00 p.m.

LEVEL 2 4:00 - 4:30 p.m.

LEVEL 4 4:30 – 5:00 p.m.

LEVELS 5&6 5:00 - 5:30 p.m.

 

 

July 24th – August 3rd

Monday through Thursday

(8 Classes/30 Minutes Each)

LEVEL 1 3:30 – 4:00 p.m.

LEVEL 3 4:00 - 4:30 p.m.

LEVEL 2 4:30 – 5:00 p.m.

LEVEL 1 5:00 – 5:30 p.m.

bottom of page