top of page

Biyaha

Waxaan bixinaa:

* Casharada dabaasha ee dhallaanka ilaa dadka waaweyn

* Shahaadooyinka Badbaadinta Badbaadada Laanqayrta Cas.

* Naadiga Dabaasha

* Biyaha Cirka

 

HOOS EEG!

Water Aerobics

Monday, wednesday, Friday 6:30-7:30am

Aqua Jogging

Tuesday & Thursday 5:30-6:30pm

Be sure to subscribe to our newsletter to find out as soon as swim lessons are announced.

Summer Swimming Lessons 2024.jpg
bottom of page