top of page

Biyaha

Waxaan bixinaa:

* Casharada dabaasha ee dhallaanka ilaa dadka waaweyn

* Shahaadooyinka Badbaadinta Badbaadada Laanqayrta Cas.

* Naadiga Dabaasha

* Biyaha Cirka

 

HOOS EEG!

Water Aerobics

Monday - Friday 6:30-7:30am

Aqua Jogging

Tuesday & Thursday 5:30-6:30pm

 

Parent infant toddler
swimming lessons

 

February 25th - march 24th

Sunday afternoons

4:00 - 4:30 pm or 4:30 - 5:00 PM

Five 30-minute sessions
Ages 6 months to 3 years old

$40 for members | $60 for non-members

Please call (715) 537-6666 to register!

spring Youth swimming lessons

Session 2:

March 5th – 28th (T/TH)

(8 sessions/30 minutes)

Level 2: 4:00 - 4:30 pm

Level 4: 4:30 - 5:00 pm

Level 1: 5:00 - 5:30 pm

Session 3:

April 2nd – 25th (T/TH)

(8 sessions/30 minutes)

Level 5/6: 4:00 - 4:30 pm

Level 1: 4:30 - 5:00 pm

Level 2: 5:00 - 5:30 pm

$40 for members | $60 for non-members

Please call (715) 537-6666 to register!

bottom of page